Wdrożenie Navireo w piekarniSystem Navireo - wersja dla piekarni - został wdrożony w Piekarni - Cukierni Senderów. 

System Navireo, w swojej dedykowanej dla piekarni wersji, usprawnia obsługę logistyki piekarni, przez zorganizowane zamówień i dostaw na bazie przygotowywanych matryc dostaw na poszczególne dni i zmiany, przygotowane planu produkcji,  rozdzielników pieczywa, tras dla kierowców itd.

Dodatkowo specjalnie na potrzeby tego wdrożenia BIELbit wykonał:

- opcję kalkulacji kosztów materiałowych wyrobu gotowego na podstawie różnych poziomów cen, np. wg ceny ostatniej dostawy

- profilowanie dostępu do kontrahentów - "szeregowy" operator piekarni ma dostęp jedynie do danych odbiorców

- profilowanie dostępu do towarów - operator piekarni ma dostęp jedynie do produktów (towary z dedykowaną cechą), nie widzi  żadnych danych o surowcach

- zakładkę ze składnikami produktów zabezpieczono uprawnieniem "Handel - Ceny zakupu, przyjęć, zamówień do dostawców"