Realizacje

Wdrożenie Navireo w piekarni

System Navireo - wersja dla piekarni - został wdrożony w Piekarni - Cukierni Senderów. 

System Navireo, w swojej dedykowanej dla piekarni wersji, usprawnia obsługę logistyki piekarni, przez zorganizowane zamówień i dostaw na bazie przygotowywanych matryc dostaw na poszczególne dni i zmiany, przygotowane planu produkcji,  rozdzielników pieczywa, tras dla kierowców itd.

Dodatkowo specjalnie na potrzeby tego wdrożenia BIELbit wykonał:

- opcję kalkulacji kosztów materiałowych wyrobu gotowego na podstawie różnych poziomów cen, np. wg ceny ostatniej dostawy

- profilowanie dostępu do kontrahentów - "szeregowy" operator piekarni ma dostęp jedynie do danych odbiorców

- profilowanie dostępu do towarów - operator piekarni ma dostęp jedynie do produktów (towary z dedykowaną cechą), nie widzi  żadnych danych o surowcach

- zakładkę ze składnikami produktów zabezpieczono uprawnieniem "Handel - Ceny zakupu, przyjęć, zamówień do dostawców"

Kolejne wdrożenie w FCA. Migracja do Microsoft Windows Server 2012

logo FCA

Zespół programistyczny BIELbitu wykonał dla FCA Poland przeniesienie systemów z istniejącego serwera z systemem operacyjnym MS Windows Server 2003 na nowy serwer z systemem MS Windows Server 2012.

Pierwsze prace w tym obszarze dotyczyły przygotowania studium wykonalności dla całego procesu oraz scenariuszy postępowania w sytuacjach awaryjnych. Po podjęciu decyzji o kontynuacji procesu dokonaliśmy testowego przeniesienia systemów uruchomionych na serwerze, a następnie migracji funkcjonalności serwera plików, FTP i SMTP. Jednym z największych wyzwań okazało się przeniesienie witryn intranetowych zawierających wiele aplikacji WWW wykonanych w różnych technologiach – poczynając od stron zawierających statyczny HTML po aplikacje bazodanowe wykorzystujące technologie ASP, ASP.NET 2 i 4.

Zakończenie procesu migracji jest równocześnie początkiem pełnego wsparcia dla użytkowników nowego serwera.

Nowa wersja serwisu Części Zamienne

 

Zakończyliśmy wdrożenie nowej wersji  serwisu Części Zamienne dla naszego Partnera: FCA Poland (dawniej Fiat Auto Poland).

Prace obejmowały rozszerzenie zakresu oferty dostępnej przez portal oraz modyfikacje szaty graficznej.

Zapraszamy na stronę: https://czesci.fcapoland.pl/ - może również Państwo znajdą części samochodowe do swojego auta…

Migracja raportów z produktu Crystal do Reporting Services dla FCA Poland

Nasz zespół programistyczny uczestniczył w projekcie migracji raportów z linii Crystal do produktów firmy Microsoft z linii Reporting Services. Prace polegały zarówno na przeprojektowaniu i przepisaniu istniejących raportów w narzędziach firmy Microsoft, jak i wbudowaniu w wielu istniejących systemach mechanizmów do ich wywoływania w ramach uruchamianych aplikacji.

Dzięki tej migracji nasz klient obniżył koszty działalności poprzez wyłączenie jednego z używanych systemów. Dla nas natomiast projekt okazał się dziedziną, gdzie mogliśmy wykorzystać znajomość dwóch technologii raportowania.

Wspomagamy naszego wieloletniego Partnera firmę Fiat Auto Poland S.A. w zmianie nazwy na FCA Poland

 

Nasz wieloletni Partner zmienił nazwę spółki z Fiat Auto Poland S.A. na FCA Poland S.A. wprowadzając nowe zasady w ramach tzw. Corporate Identity.

Nowa nazwa spowodowała potrzebę dostosowania szeregu aplikacji intranetowych, internetowych czy desktopowych, których jesteśmy wykonawcami. Wprowadziliśmy nowe logotypy filmowe, domeny mailowe, jak i wszelkie grafiki oraz zawartość stron naszego Partnera.

Gratulujemy klientowi kroku w stronę wzmocnienia  tożsamości Grupy Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Cieszymy się, że mogliśmy wspomóc partnera w przeprowadzeniu tego procesu.